מורה ב'

ד"ר שגית שילה לוין

טלפון
דוא"ל
sagitlevin@gmail.com
משרד
בניין 502/11 חדר 9
שעות קבלה
בתאום מראש
  קורות חיים

  1. השכלה:

        2002-1995 : תואר שני ושלישי במחלקה לפסיכולוגיה חברתית-ארגונית באוניברסיטת בר-אילן, במסלול ישיר לדוקטורט.

                            כתיבת דוקטורט העוסק בצדק תהליכי בהטמעת שינוי ארגוני, בהנחיית פרופ' שאול פוקס.

  1995-1992 : תואר ראשון בפסיכולוגיה ובקרמינולוגיה באוניברסיטת ב"א, בהצטיינות.

  1990-1984 : תיכון ממ"ד ראשל"צ במגמת מתמטיקה-מחשבים.

  2. ניסיון תעסוקתי:

         1995- היום : מרצה בחוג המשולב למדעי החברה ובמחלקה לניהול, אוניברסיטת בר-אילן.

  2017 -היום:  מרצה במחלקה לקרמינולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

   2009-2015: מרצה בלימודי התואר השני, מסלול ארגון וניהול, סמינר הקיבוצים

  2010-2011, 2017- היום: מרצה במכללת שערי משפט

   2005-2007, 2011-2012: מרצה במכללה החרדית, ירושלים.

  2010-2011: מרצה בבית הספר לתקשורת, שנקר

  2008-2009: מרצה בביה"ס לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי, הרצליה.

   1994         : יועצת ארגונית בחברה פרטית

  מחקר

  1. סוגיות מגדריות בסביבת העבודה: הבדלים בין נשים וגברים במערכי העבודה, בשחיקה, במוטיבציה, וכו'. שימת דגש על קונפליקט בית-עבודה וריבוי תפקידים.

  2. אספקטים פסיכולוגיים בסביבת העבודה: הקשר בין מאפיינים אישיים (תפיסת מסוגלות עצמית, BIG5, התקשרות וכדו') למאפיינים ארגוניים (מחוייבות ארגונית, שחיקה, OCB, מוטיבציה), תפיסת משמעות בעבודה, מנהיגות בארגונים.

  3. הבדלים בין חינוך נפרד, מגדרית, לבין חינוך מעורב: חוקרת האם קיימים הבדלים בהיבטים פדגוגיים ופסיכולוגיים בין כתות מעורבות, בהן הבנות והבנים לומדים יחד, לבין כתות נפרדות מגדרית.

  קורסים

  מבוא לפסיכולוגיה

  תיאוריות באישיות

  פסיכולוגיה חברתית

  התנהגות ארגונית

  סמנריון "מגדר ועבודה"

  סמנריון "משמעות בעבודה"

  מבוא לסטטיסטיקה

  כתיבה אקדמית

  שימושי מחשב

  שיטות מחקר

  פרסומים

        א. פרסומים שפיטים                                                           Refereed Publications

        

  1.      Kulik, L., Shilo- Levin, S., & Liberman, G. (2014). Multiple Roles, Role        Satisfaction and Sense of Meaning in Life: An Extended Examination of Role            Enrichment Theory. Journal of Career Assessment. Journal of Career                                    Assessment, 23, 137-151.

  2.         Kulik,L, . & Shilo- Levin, S Liberman, G. (2014)  Multiple Roles, Role       Conflict and Sense of Meaning in Life among Working Parents. Journal of             Career Development, 42(4), 263-280.

   

  3.         Kulik,L,. & Shilo- Levin, S Liberman, G. (2015). Work–Family Role Conflict        and Well-Being Among Women and Men. Journal of Career Assessment,     1069072715616067, first published on November 12, 2015.

   

  4.         Kulik, L., Shilo-Levin, S., & Liberman, G. (2016). The Contribution of Role                Satisfaction, Meaning in Life and Work-Home Conflict to Explaining Well-                Being Among Working Grandparents. Anxiety, Stress, & Coping30(3), 333-                346.

   

  5.         Kulik, L., Shilo- Levin, S., & Liberman, G. Correlates of Work-Family       Role Conflict and Well-Being: A Comparative Analysis by Gender. Journal of Career Assessment (in press).

   

   

        ב.  פרסומים שאינם שפיטים                                          non-refereed publications

   

  1.   קוליק, ל. ושילה-לוין ש. (2013). ריבוי תפקידים – מתח או העשרה? מבט משווה לאורך מעגל החיים, דורות, 146, 26-27.

   

  תאריך עדכון אחרון : 06/02/2023