משאבי אנוש: עם תזה

תשפ"ד

לקראת שנת הלימודים הקרובה, נרצה לברך הן את המצטרפות והמצטרפים החדשים למחלקה והן את התלמידות והתלמידים הוותיקים ולאחל לכולכן.ם שנת לימודים מוצלחת ופורייה! בכדי להקל על תהליך בניית המערכת והרישום, ריכזנו עבורכן.ם במסמך זה מספר הוראות חשובות.

בכל בעיה טכנית הקשורה לרישום באינ-בר ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס של בר -אילן בטלפון 03-5317000 או .*9392 בעת ביצוע הרישום במערכת האינ-בר יופיעו לך הקורסים אליהם עליך להירשם בשנה"ל תשפ"ד על פי הדרישות לתואר.

 

האחריות על הרכבת המערכת והתאמתה לתוכנית הלימודים, חלה על הסטודנט.ית גם אם ההרשמה לקורסים התבצעה ע"י נציג המחלקה.

 

הקורסים בתואר השני בתוכנית משאבי אנוש מתקיימים במהלך סמסטרים א', ב' וקיץ.

השיבוץ לקורסים בתחילת שנה"ל מתבצע רק עבור סמסטרים א' ו-ב', ואילו הרישום לקורסים שבסמסטר קיץ מתבצע בסוף סמסטר ב'. שימו לב, כי קיימים בסמסטר קיץ גם קורסי חובה, סדנאות וקורסי בחירה.

 

בסה"כ בתואר:

7 קורסי חובה בהיקף של 18 נ"ז

1 סמינריון בהיקף של 8 נ"ז

קורס בחירה אחד בהיקף של 2 נ"ז

סה"כ 28 נ"ז+ עבודת תזה בהיקף של 8 נ"ז

 

השלמות

סטודנטים המחויבים בקורסי השלמה, קיבלו על כך הודעה מהוועדה לתואר שני במכתב הקבלה.

 

 

להלן ההנחיות לרישום:

לאחר הסדרת תשלום מקדמת שכר לימוד לשנת תשפ"ד, במערכת אינ-בר.

 

יש לבחור ב"אינ-בר" מהתפריט שבצד ימין ב "רישום לקורסים" ולפעול לפי השלבים הבאים:

 

 1. קורסי חובה – סמסטר א' ו-ב'

 

יש להירשם לקורסי החובה הבאים:

 • 746006          מוטיבציה – היכרות עם מערכת ההפעלה האנושית – סמסטר א'
 • 746007          מודעות כבסיס למנהיגות – סמסטר א'
 • 746002          עולם העבודה החדש – סמסטר ב'
 • 746003          ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש – סמסטר ב'
 • 746004          People analytics: ניתוח נתונים ומדידה בניהול ההון האנושי – סמסטר ב'
 • 746005          מבוא לקבלת החלטות – סמסטר קיץ (כרגע לא ניתן להירשם)
 • 746203          סטטיסטיקה ושיטות מחקר לתואר שני – סמסטר קיץ (כרגע לא ניתן להירשם)
   
 • קורסי החובה יופיעו לכם בתחילת הרישום כ"סל" קורסים.

 

 1. סמינריון – סמסטר קיץ

 

נדרש ללמוד סמינריון אחד בתואר, מתוך הסמינריונים המתקיימים בסמסטר קיץ -
      כרגע לא ניתן להירשם

 • 746202          מנהיגות והשפעה בארגונים – סמסטר קיץ (כרגע לא ניתן להירשם)
 • 746200          מחוברות עובדים – סמסטר קיץ (כרגע לא ניתן להירשם)

 

 1. קורסי בחירה – סמסטר א' ו-ב'

 

יש להירשם לקורס בחירה אחד בסה"כ בתואר, מבין הקורסים המתקיימים בסמסטרים א', ב' וקיץ.

כעת ניתן להירשם לקורסים המתקיימים בסמסטרים א' ו-ב' בלבד:

 • 746303    ניהול משאבי אנוש של עובדים מבוגרים – סמסטר ב'
 • 746305    ניהול קונפליקטים בארגונים – סמסטר ב'
 • 746302    מבט פסיכולוגי על סוגיות בעולם העבודה – סמסטר ב'
 • 746301    שיווק למנהלי משאבי אנוש – סמסטר קיץ (כרגע לא ניתן להירשם)

 

 1. לימודי יסוד ביהדות

חלה חובה ללמוד קורסי יסוד ביהדות. פרטים לגבי קורסים אלה מופיעים באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות.

 

 1. לימודי אנגלית

חלה חובה ללמוד אנגלית . פרטים מופיעים באתר היחידה לאנגלית כשפה זרה.

 

 1. עבודת התזה – שנה ב'

בתחילת שנה ב' יש להירשם לעבודת התזה בלבד.

 

עם סיום הרישום יש להוציא פלט של "מאזן תכנית הלימודים" ולבדוק שנרשמת לכל הנדרש בהתאם להנחיות, האחריות הינה על הסטודנט.ית בלבד.

 

בכל בעיה טכנית ניתן לפנות למדור שירות לסטודנט בטל' 03-5317000 או 9392*.

אם נתקלתם בבעיות מסוג אחר, ניתן לפנות במייל.

 

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!