משאבי אנוש- שנה ב'

לקראת שנת הלימודים הקרובה, נרצה לברך הן את המצטרפות והמצטרפים החדשים למחלקה והן את התלמידות והתלמידים הוותיקים ולאחל לכולכן.ם שנת לימודים מוצלחת ופורייה! בכדי להקל על תהליך בניית המערכת והרישום, ריכזנו עבורכן.ם במסמך זה מספר הוראות חשובות.

בכל בעיה טכנית הקשורה לרישום באינ-בר ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס של בר -אילן בטלפון 03-5317000 או *9392. בעת ביצוע הרישום במערכת האינ-בר יופיעו לך הקורסים אליהם עליך להירשם בשנה"ל תשפ"ד על פי הדרישות לתואר.

האחריות על הרכבת המערכת והתאמתה לתכנית הלימודים, חלה על הסטודנט.ית גם אם ההרשמה לקורסים התבצעה ע"י נציג המחלקה.

 

שנה ב' – תשפ"ד

 

ניתן למצוא הנחיות בנוגע לרישום לקורסי הבעה עברית, אנגלית, לימודי יסוד ביהדות וקורסי העשרה בקישור שלהלן.

להלן תהליך הרישום לקורסים עבור הסטודנטים הלומדים ניהול משאבי אנוש:

יש להיכנס למערכת "אינ-בר" או לקישור, ולבחור מהתפריט שבצד ימין ב "רישום לקורסים" ולפעול לפי השלבים הבאים:

 

  • שלב א' חובה לכל הסטודנטים בניהול משאבי אנוש:

יש לבחור "סל לשיבוץ" – רשימת כל קורסי הלימוד של התוכנית כיחידה אחת.

ניהול משאבי אנוש שנה ב' – מערכת קורסי ניהול משאבי אנוש.

לאחר בחירת הסל יש ללחוץ  - "שיבוץ"

לאחר שתלחצו על  "אישור" המערכת תשבץ את כל הקורסים שבסל לתוך מערכת השעות שלכם.

 

  • שלב ב' חובה לכל הסטודנטים בניהול משאבי אנוש:

בשנה זו עליכם ללמוד קורסי בחירה בהיקף 10 נ"ז לפחות

יש לבחור בתפריט הימני באשכול "ניהול משאבי אנוש קורסי בחירה שנה ב'".

לוחצים על "שיבוץ מרשימה" ובוחרים קורסים מתוך הקורסים המוצעים (לשאר הקורסים תירשמו בשנה ג').

 

  • שלב ג' חובה לכל הסטודנטים בניהול משאבי אנוש שרמת האנגלית שלהם היא מתקדמים ב'/ פטור:

עליכם ללמוד קורס תוכן באנגלית בהיקף 2 נ"ז / 4 נ"ז

יש לבחור בתפריט הימני באשכול "ניהול משאבי אנוש קורסי בחירה שנה ב'".

לוחצים על "שיבוץ מרשימה" ובוחרים קורס תוכן באנגלית אחד או שניים מתוך הקורסים המוצעים באנגלית. מס' הקורסים הנדרשים תלוי ברמה האישית.

 

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!