משאבי אנוש: ללא תזה

תשפ"ד

 

לקראת שנת הלימודים הקרובה, נרצה לברך הן את המצטרפות והמצטרפים החדשים למחלקה והן את התלמידות והתלמידים הוותיקים ולאחל לכולכן.ם שנת לימודים מוצלחת ופורייה!

בכדי להקל על תהליך בניית המערכת והרישום, ריכזנו עבורכן.ם במסמך זה מספר הוראות חשובות.

בכל בעיה טכנית הקשורה לרישום באינ-בר ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס של בר -אילן בטלפון 03-5317000 או .*9392 בעת ביצוע הרישום במערכת האינ-בר יופיעו לך הקורסים אליהם עליך להירשם בשנה"ל תשפ"ד על פי הדרישות לתואר.

האחריות על הרכבת המערכת והתאמתה לתוכנית הלימודים, חלה על הסטודנט.ית גם אם ההרשמה לקורסים התבצעה ע"י נציג המחלקה.

 

הקורסים בתואר השני בתוכנית משאבי אנוש מתקיימים במהלך סמסטרים א', ב' וקיץ.

השיבוץ לקורסים בתחילת שנה"ל מתבצע רק עבור סמסטרים א' ו-ב', ואילו הרישום לקורסים שבסמסטר קיץ מתבצע בסוף סמסטר ב'. שימו לב, כי קיימים בסמסטר קיץ גם קורסי חובה, סדנאות, סמינריונים וקורסי בחירה.

 

בסה"כ בתואר:

6 קורסי חובה בהיקף של 15 נ"ז

1 סמינריון בהיקף של 8 נ"ז

3 סדנאות בהיקף של 9 נ"ז

2 קורסי בחירה בהיקף של 4 נ"ז

סה"כ 36 נ"ז

 

 

השלמות

סטודנטים המחויבים בקורסי השלמה, קיבלו על כך הודעה מהוועדה לתואר שני במכתב הקבלה.

 

להלן ההנחיות לרישום:

לאחר הסדרת תשלום מקדמת שכר לימוד לשנת תשפ"ד, במערכת אינ-בר.

 

יש לבחור ב"אינ-בר" מהתפריט שבצד ימין ב "רישום לקורסים" ולפעול לפי השלבים הבאים:

 

 1. קורסי חובה – סמסטר א' ו-ב'

יש להירשם לקורסי החובה הבאים:

 • 746006  מוטיבציה – היכרות עם מערכת ההפעלה האנושית – סמסטר א'
 • 746007  מודעות כבסיס למנהיגות – סמסטר א'
 • 746002  עולם העבודה החדש – סמסטר ב'
 • 746003  ניהול אסטרטגי של משאבי אנוש – סמסטר ב'
 • 746004  People analytics: ניתוח נתונים ומדידה בניהול ההון האנושי – סמסטר ב'
 • 746005  מבוא לקבלת החלטות – סמסטר קיץ (כרגע לא ניתן להירשם)

 

 • קורסי החובה יופיעו לכם בתחילת הרישום כ"סל" קורסים.

 

 1. סמינריון – סמסטר קיץ

נדרש ללמוד סמינריון אחד בתואר, מתוך הסמינריונים המתקיימים בסמסטר קיץ -

כרגע לא ניתן להירשם

 • 746200         מחוברות עובדים – סמסטר קיץ (כרגע לא ניתן להירשם)
 • 746202         מנהיגות והשפעה בארגונים – סמסטר קיץ (כרגע לא ניתן להירשם)

 

 1. קורס בחירה – סמסטר א' ו-ב'

יש להירשם לשני קורסי בחירה בסה"כ בתואר, המתקיימים בסמסטרים א', ב' וקיץ.

כעת ניתן להירשם לקורסים המתקיימים בסמסטר א' וב' בלבד:

 • 746303         ניהול משאבי אנוש של עובדים מבוגרים – סמסטר ב'
 • 746305         ניהול קונפליקטים בארגונים – סמסטר ב'
 • 746302         מבט פסיכולוגי על סוגיות בעולם העבודה – סמסטר ב'
 • 746301         שיווק למנהלי משאבי אנוש – סמסטר קיץ (כרגע לא ניתן להירשם)

 

 1. סדנאות – סמסטר א' ו-ב'

יש להירשם לשלוש סדנאות בסה"כ בתואר, המתקיימות בסמסטרים א', ב' וקיץ.

כעת ניתן להירשם לסדנאות המתקיימות בסמסטרים א' ו-ב'.

 

יש לבחור אחת מתוך שתי אפשרויות לשיבוץ בסדנאות:

 • חטיבת הפרקטיקום: יש לקחת את שלוש הסדנאות
 • 746100    סדנת מיומנויות ייעוץ – סמסטר א'
 • 746101    פרקטיקום במשאבי אנוש א'* – סמסטר ב'
 • 746102    פרקטיקום במשאבי אנוש ב'* – סמסטר קיץ (כרגע לא ניתן להירשם)

 

*הקורס מורכב ממפגשים פרונטליים ומפגשים אישיים. המרצה תעדכן בתחילת הקורס לגבי לו"ז המפגשים.

 

 • סדנאות לבחירה: יש לבחור שלוש סדנאות
 • 746107    אושר מעשי בעולם העבודה – סמסטר א'
 • 746100    סדנת מיומנויות ייעוץ – סמסטר א'
 • 746103    ניהול ופיתוח צוותים – סמסטר א'
 • 746108    סדנת פיתוח ארגוני וניהול טאלנטים – סמסטר ב'
 • 746106    משא ומתן בארגונים – סמסטר קיץ (כרגע לא ניתן להירשם)
 • 746109    ניהול קריירות וייעוץ קריירה - סמסטר קיץ (כרגע לא ניתן להירשם)
 • 746104    משאבי אנוש כמנוע לחדשנות – סמסטר קיץ (כרגע לא ניתן להירשם)

 

 1. לימודי יסוד ביהדות

חלה חובה ללמוד קורסי יסוד ביהדות. פרטים לגבי קורסים אלה מופיעים באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות.

 

עם סיום הרישום יש להוציא פלט של "מאזן תכנית הלימודים" ולבדוק שנרשמת לכל הנדרש בהתאם להנחיות, האחריות הינה על הסטודנט.ית בלבד.

 

בכל בעיה טכנית ניתן לפנות למדור שירות לסטודנט בטל' 03-5317000 או 9392*.

אם נתקלתם בבעיות מסוג אחר, ניתן לפנות במייל.

 

 

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!