מגמת גרונטולוגיה

תשפ"ה

לקראת שנת הלימודים הקרובה, נרצה לברך הן את המצטרפות והמצטרפים החדשים למחלקה והן את התלמידות והתלמידים הוותיקים ולאחל לכולכן.ם שנת לימודים מוצלחת ופורייה!

בכדי להקל על תהליך בניית המערכת והרישום, ריכזנו עבורכן.ם במסמך זה מספר הוראות חשובות.

בכל בעיה טכנית הקשורה לרישום באי נ-בר ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס של בר -אילן בטלפון 03-5317000 או .*9392 בעת ביצוע הרישום במערכת האינ -בר יופיעו לך הקורסים אליהם עליך להירשם בשנה"ל תשפ"ד על פי הדרישות לתואר.

האחריות על הרכבת המערכת והתאמתה לתוכנית הלימודים, חלה על הסטודנט.ית גם אם ההרשמה לקורסים התבצעה ע"י נציג המחלקה.

 

ניתן למצוא הנחיות בנוגע לרישום לקורסי אנגלית, לימודי יסוד ביהדות, קורסי העשרה והבעה עברית בקישור שלהלן.

להלן תהליך הרישום לקורסים עבור הסטודנטים הלומדים במגמת הפרט:

יש להיכנס למערכת "אינ-בר" או לקישור, ולבחור מהתפריט שבצד ימין ב "רישום לקורסים" ולפעול לפי השלבים הבאים:

שלב א' חובה לכל הסטודנטים במגמת גרונטולוגיה:

יש לבחור "סל לשיבוץ" – רשימת כל קורסי הלימוד של התוכנית כיחידה אחת.

פרט- קורסי חובה שנה א'– מערכת קורסי חובה לשנה א'.

לאחר בחירת הסל יש ללחוץ  - "שיבוץ"

לאחר שתלחצו על  "אישור" המערכת תשבץ את כל הקורסים שבסל לתוך מערכת השעות שלכם.

שלב ב' חובה לכל הסטודנטים במגמת גרונטולוגיה שרמת האנגלית שלהם היא מתקדמים ב'/ פטור:

בשנה זו עליכם ללמוד קורס תוכן באנגלית בהיקף 2 נ"ז / 4 נ"ז

יש לבחור בתפריט הימני באשכול "קורסי בחירה- פרט".

לוחצים על "שיבוץ מרשימה" ובוחרים קורס תוכן באנגלית אחד או שניים מתוך הקורסים המוצעים באנגלית. מס' הקורסים הנדרשים תלוי ברמה האישית.

 

בהצלחה ברישום ושנת לימודים פורייה!