דימות רפואי- שנה ב'

לקראת שנת הלימודים הקרובה, נרצה לברך הן את המצטרפות והמצטרפים החדשים לתוכנית ולאחל לכולכן.ם שנת לימודים מוצלחת ופורייה! בכדי להקל על תהליך בניית המערכת והרישום, ריכזנו עבורכן.ם במסמך זה מספר הוראות חשובות. בכל בעיה טכנית הקשורה לרישום באינ-בר ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס של בר -אילן בטלפון 03-5317000 או .*9392

*האחריות על הרכבת המערכת והתאמתה לתוכנית הלימודים, חלה על הסטודנט/ית גם אם ההרשמה לקורסים התבצעה על ידי נציג המחלקה.

 

שנה ב'- תשפ"ד

להלן תהליך הרישום לקורסים עבור הסטודנטים הלומדים בתוכנית הדימות רפואי.

יש להיכנס למערכת "אינ-בר" או לקישור, ולבחור מהתפריט שבצד ימין ב "רישום לקורסים" ולפעול לפי השלבים הבאים:

הצהרה והתחייבות -לאחר שלחצתם 'יועץ וירטואלי' יפתח חלון של 'הצהרה והתחייבות'. יש לחתום על ההצהרה רק לאחר חתימה על ההצהרה תאפשר המערכת את המשך תהליך הרישום.

 

- שלב א' חובה לכל הסטודנטים בתוכנית דימות רפואי שנה ב':

יש לבחור "סל לשיבוץ" – רשימת כל קורסי הלימוד של התוכנית כיחידה אחת.

קורסי חובה דימות רפואי שנה ב'– מערכת קורסי חובה לשנה ב'.

לאחר בחירת הסל יש ללחוץ  - "שיבוץ"

לאחר שתלחצו על  "אישור" המערכת תשבץ את כל הקורסים שבסל לתוך מערכת השעות שלכם.

- שלב ב':

*רישום קורסי אנגלית שפה זרה באחריות הסטודנט שלא תהיה חפיפה בשעות הלימוד של האוניברסיטה ו/או בית הספר לדימות אליו אתה משובץ.

- שלב ג':

*רישום לקורסים כלליים וקורסי יהדות במידת הצורך.

ניתן למצוא הנחיות בנוגע לרישום לימודי יסוד ביהדות , קורסי העשרה, קורסי אנגלית והבעה  בקישור.

- שלב ד':

חובה לכל הסטודנטים שרמת האנגלית שלהם היא מתקדמים ב'/ פטור:

עליכם ללמוד קורס/י תוכן באנגלית בהיקף 2 נ"ז / 4 נ"ז

יש לבחור בתפריט הימני באשכול "קורסי תוכן באנגלית".

לוחצים על "שיבוץ מרשימה" ובוחרים קורס תוכן באנגלית אחד או שניים מתוך הקורסים המוצעים באנגלית. מס' הקורסים הנדרשים תלוי ברמה האישית.

מתקדמים ב'- חייב קורס תוכן אחד באנגלית.

פטור-  חייב שני קורסי תוכן באנגלית.

סטודנטים ברמת פטור, המחויבים בשני קורסי תוכן, יכולים להירשם לקורס התוכן 745022-01 בסמסטר ב'. בנוגע לקורס נוסף בסמסטר א' יש לפנות למחלקה.

 

להלן תוכנית הלימודים לשנה"ל תשפ"ד- שנה ב':

שנה ב' – קורסי חובה:

  • 941010 אנטומיה ופיזיולוגיה ב'- 4 נ"ז
  • 941013 נזקים ובטיחות בקרינה- 6 נ"ז
  • 941015 רדיותרפיה- 4 נ"ז
  • 941016 רדיולוגיה פולשנית- 4 נ"ז
  • 941017 מערכות מידע בדימות וברפואה- 3 נ"ז
  • 941018 רפואה גרעינית ואיזוטופים- 4 נ"ז
  • 941019 פיזיקת קרינה- 4 נ"ז
  • 941020 מבוא לפסיכולוגיה- 2 נ"ז
  • 941021 ניהול מצבי לחץ ומשבר- 2 נ"ז
  • 941022 צילום ושיקוף דו מימדי- 2 נ"ז

סה"כ שנה ב'- 35 נ"ז

 

***תנאי מעבר משנה א' לשנה ב': ציון 70 ומעלה בקורס אנטומיה ופיזיולוגיה א'.

 

התוכנית נתונה לשינויים.

בהצלחה!