גרונטולוגיה: מדעי הזקנה- מגמת טיפול בזקנים עם תזה

לקראת שנת הלימודים הקרובה, נרצה לברך הן את המצטרפות והמצטרפים החדשים למחלקה והן את התלמידות והתלמידים הוותיקים ולאחל לכולכן.ם שנת לימודים מוצלחת ופורייה! בכדי להקל על תהליך בניית המערכת והרישום, ריכזנו עבורכן.ם במסמך זה מספר הוראות חשובות.

בכל בעיה טכנית הקשורה לרישום באינ-בר ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס של בר -אילן בטלפון 03-5317000 או *9392. בעת ביצוע הרישום במערכת האינ-בר יופיעו לך הקורסים אליהם עליך להירשם בשנה"ל תשפ"ד על פי הדרישות לתואר.

האחריות על הרכבת המערכת והתאמתה לתכנית הלימודים, חלה על הסטודנט.ית גם אם ההרשמה לקורסים התבצעה ע"י נציג המחלקה.

 

שנה א' – תשפ"ד

 

להלן תהליך הרישום לקורסים: לאחר הסדרת תשלום מקדמת שכר לימוד לשנת תשפ"ד, במערכת האינבר:

יש לבחור מהתפריט שבצד ימין ב "רישום לקורסים" ולפעול לפי השלבים הבאים:

 

  1. השלמות

אלה מכם המחויבים בקורסי השלמה, קיבלו על כך הודעה מהוועדה לתואר שני במכתב הקבלה.

 

  1. קורסי חובה

כל תלמידי שנה א' חייבים להירשם לקורסי החובה הבאים:

80988-01    מבוא למדעי החיים

74031-01    פסיכולוגיה של המבוגר

74033-01    שיטות מחקר בגרונטולוגיה

74034-01    פסיכופתולוגיה של הזקנה

740506-01  טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בזקנים

80983-01    ביולוגיה של תהליך הזקנה ומחלות תלויות גיל

 

קורסי החובה יקפצו לכם בתחילת הרישום כ"סל" קורסים.

 

  1. קורסי בחירה

כל תלמידי שנה א' נדרשים להירשם לקורס בחירה מתוך רשימת הקורסים המתקיימים השנה:

80978-01    מחלות ניוון עצבי של הגיל המבוגר

80979-01    אימונולוגיה

80977-01    מיקרוביולוגיה: מבוא והשלכות לחיים הבוגרים

 

חובת קורסי הבחירה: 2 נ"ז (1 קורס בחירה)

 

  1. אנגלית ויהדות

סטודנטים לתואר שני נדרשים לעבור בחינת מיון באנגלית על מנת לקבוע האם הם חייבים בקורס. ניתן להתעדכן לגבי מועדי הבחינות ביחידה לאנגלית.

כמו כן, חלה חובה ללמוד קורסי יסוד ביהדות. פרטים לגבי קורסים אלה מופיעים באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות.

 

עם סיום הרישום יש להוציא פלט של "מאזן תכנית הלימודים" ולבדוק שנרשמת לכל הנדרש בהתאם להנחיות.

 

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

 

שנה ב' – תשפ"ד

 

להלן תהליך הרישום לקורסים: לאחר הסדרת תשלום מקדמת שכר לימוד לשנת תשפ"ד, במערכת האינבר:

יש לבחור מהתפריט שבצד ימין ב "רישום לקורסים" ולפעול לפי השלבים הבאים:

 

  1. קורסי חובה

כל תלמידי שנה ב' חייבים להירשם לקורסי החובה הבאים:

743001-01       תזה

74049-01+02   פרקטיקום גרונטולוגיה

80980-01         פרמקולוגיה

80992-01         מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה

809922-01       מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה – סמסטר ב'

 

קורסי החובה יקפצו לכם בתחילת הרישום כ"סל" קורסים.

 

  1. סמינריונים

כל תלמידי שנה ב' נדרשים להירשם לסמינריון מתוך רשימת הקורסים המתקיימים השנה:

740501-01     זיקנה, טראומה והעברה בין דורית

740503-01     הזדקנות קוגניטיבית

740504-01     תפיסות זקנה, קבלת החלטות וניצול כלכלי בגיל המבוגר

 

חובת הסמינריונים במהלך התואר: 4 נ"ז (1 סמינריון)

 

  1. אנגלית ויהדות

סטודנטים לתואר שני נדרשים לעבור בחינת מיון באנגלית על מנת לקבוע האם הם חייבים בקורס. ניתן להתעדכן לגבי מועדי הבחינות ביחידה לאנגלית.

כמו כן, חלה חובה ללמוד קורסי יסוד ביהדות. פרטים לגבי קורסים אלה מופיעים באתר בית הספר ללימודי יסוד ביהדות.

 

עם סיום הרישום יש להוציא פלט של "מאזן תכנית הלימודים" ולבדוק שנרשמת לכל הנדרש בהתאם להנחיות.

 

שנת לימודים פורייה ומוצלחת!