תואר ראשון

טופס פניה למדור סטטוס - פניות בנושאים: הגשת עבודה באיחור, הכרה בלימודים קודמים, חידוש לימודים, הנפקת כרטיס צילום עבור מילואים/חופשת לידה, מועד מיוחד בגין קורונה בצירוף אישור משרד הבריאות וכו'.

טופס בקשה להגשת עבודה באיחור 

טפסי פניה למדור תל"מ - פניות בנושאים: כרטיס סטודנט ואישור לימודים, עדכון פרטים אישיים, הפסקת לימודים וכו'.

טופס רישום חוזר לקורס- לשם שיפור ציון (עובר) 

טופס פניה למדור בחינות - פניות בנושאים:  אישור למועד מיוחד, רישום/ביטול רישום למועד ב' לצורך שיפור ציון , הפקת אישור השתתפות בבחינה, רישום לבחינות חופפות, ערעור על ציון בחינה, פרסום ציונים, תיאום תאריך בחינה למועד אישי לאחר אישור ממדור סטטוס וכו'.

 

טופס פניה למשרד הרשם - פניות בנושאים: בקשה לסיום לימודים, בירור מצב בקשה וכו'.

 

טופס בקשה לתרגום לאנגלית של גליון ציונים, תעודות ואישורים נוספים- מזכירות אקדמית