פרט- שנה ג'

שנה ג' – תשפ"ה

לקראת שנת הלימודים הקרובה, נרצה לברך הן את המצטרפות והמצטרפים החדשים למחלקה והן את התלמידות והתלמידים הוותיקים ולאחל לכולכן.ם שנת לימודים מוצלחת ופורייה!

בכדי להקל על תהליך בניית המערכת והרישום, ריכזנו עבורכן.ם במסמך זה מספר הוראות חשובות.

בכל בעיה טכנית הקשורה לרישום באי נ-בר ניתן לפנות למרכז שירות וגיוס של בר -אילן בטלפון 03-5317000 או .*9392 בעת ביצוע הרישום במערכת האינ -בר יופיעו לך הקורסים אליהם עליך להירשם בשנה"ל תשפ"ד על פי הדרישות לתואר.

האחריות על הרכבת המערכת והתאמתה לתוכנית הלימודים, חלה על הסטודנט.ית גם אם ההרשמה לקורסים התבצעה ע"י נציג המחלקה.

 

ניתן למצוא הנחיות בנוגע לרישום לקורסי אנגלית, לימודי יסוד ביהדות, קורסי העשרה והבעה עברית בקישור שלהלן.

 

שלב א' חובה לכל הסטודנטים במגמת הפרט:

יש לבחור "סל לשיבוץ" – רשימת כל קורסי הלימוד של התוכנית כיחידה אחת.

פרט- קורסי חובה שנה ג'– מערכת קורסי חובה לשנה ג'.

לאחר בחירת הסל יש ללחוץ  - "שיבוץ"

לאחר שתלחצו על  "אישור" המערכת תשבץ את כל הקורסים שבסל לתוך מערכת השעות שלכם.

 

שלב ב' חובה לכל הסטודנטים במגמת הפרט:

בשנה שלישית יש לבחור שני סמינריונים.

יש לבחור בתפריט הימני באשכול פרט שנה ג' סמינריונים.

לוחצים על "שיבוץ מרשימה" ובוחרים שניים מהסמינריונים המוצעים.

 

שלב ג' חובה לכל הסטודנטים במגמת הפרט:

במהלך שלושת השנים היה עליכם ללמוד קורסי בחירה בהיקף 12 נ"ז

במידה ולא לקחתם קורסי בחירה, יש לבחור בתפריט הימני באשכול קורסי בחירה- פרט.

לוחצים על "שיבוץ מרשימה" ובוחרים קורסי בחירה מתוך הקורסים המוצעים.

 

בהצלחה ברישום ושנת לימודים פורייה!