בקשה לאישור מחקר ע"י ועדת אתיקה

טופס בקשה לאישור ועדת אתיקה

את הטופס יש למלא בהקלדה ולשלוח אותו יחד עם המסמכים הנלווים למייל chen.avraham@biu.ac.il