תואר שני

הנחיות מחלקתיות לרישום לתואר שני:

- גרונטולוגיה: מדעי הזקנה- תוכנית האם עם תזה

- גרונטולוגיה: מדעי הזקנה- תוכנית האם ללא תזה

- גרונטולוגיה: מדעי הזקנה- מגמת טיפול בזקנים עם תזה

- גרונטולוגיה: מדעי הזקנה- מגמת טיפול בזקנים ללא תזה

- משאבי אנוש עם תזה

- משאבי אנוש ללא תזה