הנחיות מחלקתיות

 

תואר ראשון

משולב מדעי החברה- מגמת הפרט

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

משולב מדעי החברה- מגמת גרונטולוגיה

שנה א'

דימות רפואי

שנה א'

שנה ב'

ניהול משאבי אנוש

שנה א'

שנה ב'

שנה ג'

 

 

תואר שני

תואר שני בגרונטולוגיה

תוכנית האם עם תזה

תוכנית האם ללא תזה

מגמת טיפול בזקנים עם תזה

מגמת טיפול בזקנים ללא תזה

תואר שני במשאבי אנוש

משאבי אנוש עם תזה

משאבי אנוש בלי תזה