תואר ראשון

הנחיות מחלקתיות לרישום לתואר ראשון:

- מגמת הפרט

- מגמת גרונטולוגיה

- ניהול משאבי אנוש

- דימות רפואי