תנאי קבלה לתואר שלישי

  1. תואר שני באחד מהתחומים הבאים: גרונטולוגיה, משאבי אנוש, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, חינוך, מדעי המדינה, כלכלה, מנהל עסקים, משפטים, טיפול באומנות, מקצועות הבריאות כגון סיעוד, ריפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, רוקחות, פיזיותרפיה, ניהול מערכות בריאות.
  2. בוגרי תואר שני במסלול עם תזה מחויבים בציון סופי של 85 ומעלה בתואר השני ובציון של 85 ומעלה בעבודת התזה.
  3. רלוונטיות של נושא המחקר לאחד מתחומי המחקר של סגל המנחים במחלקה (רשימת המנחים נמצאת באתר המחלקה).

למתעניינים בלימודי תואר שלישי שאינם עומדים בתנאי הקבלה מוצעות החלופות שלהלן:

  1. השלמות לתואר שלישי - מיועד למועמדים בעלי תואר ראשון ותואר שני עם תזה בתחום שונה מהתחום בו הם מתעניינים לתואר השלישי אשר עומדים ברף הקבלה לתואר שלישי. במסלול זה ילמדו קורסים וסמינרים בהיקף שלא יעלה על 16 נ"ז.
  2. עבודה שוות ערך - מיועד למועמדים מצטיינים בעלי תואר ראשון ותואר שני ללא תזה בממוצע 90 לפחות. הסטודנטים יכתבו עבודה שוות ערך לתזה. מועמדים למסלול זה יידרשו למסור במועד הרשמתם את נושא העבודה ואת שם המנחה.
  3. השלמת תזה - מיועד למועמדים בעלי תואר שני ללא תזה, שישלימו במסגרת זו עבודת תזה וישתתפו בקורסים רלוונטיים לתחום עבודת המחקר. פרטים לגבי המסלול.

שלוש החלופות נבחנות באופן פרטני אל מול נתוני המועמדים ונשקלות בהתאם להמלצת הוועדה המחלקתית.

קבלת סטודנטים כפופה לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים.