תואר שלישי במחלקה למדעי חברה ובריאות

מטרות ההכשרה לתואר שלישי במחלקה למדעי חברה ובריאות הן להכשיר את בוגרי התואר לעריכה עצמאית של מחקרים בינתחומיים מגוונים, בעיקר מחקרים בתחום הזיקנה ומשאבי אנוש. ההכשרה לתואר שלישי במחלקה למדעי חברה ובריאות מאפשרת לסטודנטים להעמיק את הידע שלהם בתחום המחקר בו בחרו להתמקד, לשפר את מיומנויות המחקר שלהם ולהכשירם לערוך מחקר עצמאי אמפירי מקורי. הלימודים נמשכים ארבע שנים ובסיומם מקבלים הלומדים תואר דוקטור לפילוסופיה (Ph.D).

מסלולי התואר השלישי

תנאי הקבלה

תהליך ההרשמה והגשת מועמדות לתואר שלישי

מהלך הלימודים

 

 

 

לקבלת פרטים נוספים:

E-mail: social.health@biu.ac.il