מסלולי לימוד בתואר שלישי

המסלול הרגיל

מיועד לבעלי תואר שני עם תזה בממוצע 85 לפחות בקורסים וציון 85 לפחות על עבודת התזה. מסלול זה פתוח גם למועמדים שהשלימו עבודת תזה או עבודה שוות ערך לתזה לאחר שקיבלו תואר שני ללא תזה.

 

המסלול המשולב

מיועד לסטודנטים מצטיינים שהחלו את לימודיהם בתכנית לתואר שני עם תזה. במסגרת מסלול זה מהווים ממצאי עבודת המחקר לקראת התואר השני בסיס להצעת מחקר שמוגשת ומאושרת בשלב מוקדם של הלימודים לקראת התואר השלישי. כמו כן, ניתן להכליל את ממצאי המחקר שהתקבלו במסגרת עבודת התזה לקראת התואר השני כפרק בעבודת הדוקטור. הסטודנטים במסלול זה יקבלו תואר שני עם תזה ולאחר מכן תואר "דוקטור לפילוסופיה", עם השלמת חובות הלימודים ועבודת המחקר לתואר זה.    

 

המסלול הישיר

מיועד לבעלי תואר ראשון בממוצע 90 לפחות בתואר ראשון בניהול משאבי אנוש, ושקיבלו את התואר הראשון בשנתיים שקדמו להרשמתם לתואר השלישי. כמו כן על מנת להתקבל יש צורך למצוא מנחה ונושא לעבודה ולעבור ראיון קבלה. במסלול זה לומדים את הקורסים הנדרשים לתואר השני במשאבי אנוש עם תזה. תיכתב עבודה סמינריונית אחת לפחות במסגרת התואר השני. הציון הממוצע בקורסים לתואר שני יהיה 90 לפחות. במהלך התואר השני תוגש הצעת מחקר מפורטת לעבודת הדוקטור. על סטודנטים במסלול הישיר יחולו כל החובות החלות על סטודנטים לתואר שלישי.