העברה בין דורית של טראומה ועמידות בקרב שלושה דורות במשפחות ניצולי שואה: מודל אינטגרטיבי