מתוך החשיכה: משמעות מעשה היצירה עבור אמנים שורדי שואה