ד"ר יואל פטשניק

קורות חיים

ד״ר יואל פטשניק

פסיכולוג קליני מומחה

מושב יונתן, רמת-הגולן

 

פירסומים

Petashnick, J. R., Shrira, A., Hoffman, Y., Palgi, Y., Kavé, G., & Shmotkin, D. (2022). Subjective Age and late-life Functional status: Mediating    

          and Moderating Effects. Journals of Gerontology: Series B, 77(1), 61-70 https://doi.org/10.1093/geronb/gbab181

Petashnick, J. R., Hoffman, Y., Schwartz, E., Palgi, Y., Kavé, G., Shmotkin, D., & Shrira, A. (In review). Subjective Age and Personality Traits in

         Older Adults: Reciprocal and Indirect Effects through Positive and Negative Affect. 

Weissman, O., Domniz, N., Petashnick, J. R., Gilboa, D., Raviv, T., Barzilai, L., ...Haik, J. (2015). Examining the correlation between objective

         injury parameters, personality traits, and adjustment measures among burn victims. Frontiers in public health, 3.     

        https://doi.org/10.3389/fpubh.2015.00049

קורסים

תואר ראשון

פסיכולוגיה קוגניטיבית

פסיכולוגיה פיזיולוגית

 

תואר שני

מבוא למדעי החברה

מבוא לגרונטולוגיה

טיפול קוגניטיבי-התנהגותי בזקנים