מסלול עם תזה

תכנית בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה

התכנית הדו-שנתית כוללת לימודים תיאורטיים ומקצועיים עם פרקטיקום מעשי בשנת הלימודים השניה. סטודנט שיעמוד בדרישות התכנית יהיה זכאי לתואר שני בלימודי זקנה ויהיה זכאי להגיש בקשה לרישום בפנקס הגרונטולוגים.

 

התוכנית מקנה לכל בוגריה תואר שני בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה,
Master of Gerontology: Science of Aging.  Master of Arts (M.A).

 

התכנית מתבצעת בשיתוף פעולה עם הפקולטה למדעי החיים וקיימת גם שם, בין תוכניות הפקולטה.

 

מכסת השעות והסמינריונים

32 נ"ז (16 ש"ש) כמפורט להלן:

קורסי חובה –    24 נ"ז (12 ש"ש)

קורסי בחירה – 4 נ"ז (2 ש"ש)

סמינריון –         4 נ"ז (2 ש"ש)

*לפירוט נושאי הקורסים והסמינריון - ראה/י את תוכנית הלימודים בקישור מטה

 

קורסים אלו לא כוללים את הדרישות לגבי קורסי יהדות, אנגלית וקורסים כלליים.

הסטודנטים בתכנית נדרשים בחובת אנגלית במהלך התואר השני. פטורים מאנגלית יינתנו בהתאם לתקנון היחידה לאנגלית כשפה זרה והבל"מ.

 

תכנית הלימודים בגרונטולוגיה עם תזה לשנה"ל תשפ"ד

 

תנאי קבלה

  • בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר בתחומים הבאים: בוגרי החוג המשולב למדעי החברה או בשמה החדש: המחלקה למדעי חברה ובריאות, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה, קרימינולוגיה, חינוך, מקצועות הבריאות (כגון סיעוד), רפואה, ריפוי בעיסוק, פיזיותרפיה, מנהל ציבורי, תואר שני בטיפול באומנות.
  • ציון משוקלל בתואר הראשון של 80 לפחות (בכל לימודי התואר הראשון, לבעלי תואר דו-חוגי יעשה ממוצע בין הציון הסופי של שני החוגים).
  • עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר ראשון (על פני מועמדים שנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון).
  • המועמדים למסלול הכולל תזה ידרשו לראיון קבלה שיבחן את יכולתם המחקרית.
  • סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות – חייבים להגיש את אישור סיום הלימודים למדור לתואר שני עד סוף חודש דצמבר של שנת הלימודים הראשונה.

 

לימודי השלמה

מילוי דרישות הקדם (לימודי ההשלמה) בהתאם לרקע אקדמי ולפי הצורך, בהיקף של עד 14 נ"ז  (7 ש"ש) מקורסי מבוא רלוונטיים למדעי החברה ולמדעי החיים.

 

תנאים נוספים להגשת מועמדות למסלול עם עבודת גמר מחקרית (תזה)

המועמדים למסלול הכולל עבודת תזה מחויבים בציון 85 ומעלה בקורס שנתי 4 נ"ז (2 ש"ש) של סטטיסטיקה ועיבוד נתונים ובקורס שנתי בשיטות מחקר.

 

הערות:

  1. אם נדרשת השלמת קורסים לצורך הגשת מועמדות, ניתן להשלימם בכל מוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, ובתנאי שהקורסים נלמדו בהיקף השעות הנדרש ובהתאם לקריטריונים המצוינים.
  2. עמידה בדרישות אלה אינה מהווה אישור לקבלת פטור מקורסים הנלמדים בתכנית. קבלת פטור תתבצע בעקבות בחינה של הקורסים שנלמדו אל מול קריטריונים שיקבעו על ידי המחלקה למדעי חברה ובריאות והפקולטה למדעי החיים. ההחלטה תתקבל לאחר בדיקת הסילבוסים של הקורסים שנלמדו ובדיקת גיליון הציונים.
  3. במקרים חריגים תישקל מועמדות של בעלי תואר ראשון בתחומים שצוינו שאינם עומדים בקריטריונים במלואם.
  4. מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה.

 

תהליך ההרשמה

יש להירשם לתכנית ללימודי תואר שני בלימודי זקנה באתר האינטרנט של אוניברסיטת בר אילן ולעקוב אחר ההנחיות.

 

משך הלימודים

משך הלימודים הוא שנתיים. בית הספר ללימודים מתקדמים מאשר במקרים מוצדקים ובהמלצת ראש התכנית והמנחה הארכה לשנת לימודים שלישית וזאת רק לסטודנטים במסלול תזה לצורך השלמת עבודת המחקר ולא לשמיעת קורסים. פרטים מלאים על התכנית מופיעים באתר האינטרנט של המחלקה למדעי חברה ובריאות.

 

ידיעת שפות (אנגלית)

חובת אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שיקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני – ראה בפרק המבוא.

 

להלן קישור לחוברת פרטי המידע של בית הספר ללימודים מתקדמים תשפ"ג.

קישורים שימושיים לעבודת התזה

 

מנחי תזות

 

הנחיות לסטודנטים במסלול תזה

 

טופס התקשרות עם מנחה לעבודת התזה

 

טופס בקשה לאישור וועדת אתיקה

 

 

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות במייל chen.avraham@biu.ac.il