מרכזת תואר ראשון בניהול משאבי אנוש

גב' רותם שלמה

טלפון: 
משרד: 
שעות קבלה: