ברכות חמות לפרופ' יעקב הופמן על קבלת דרגת פרופ' חבר

ברכות חמות לפרופ' יעקב הופמן על קבלת דרגת פרופ' חבר