ברכות חמות לד''ר הדר רם על קבלת דרגת מרצה והצטרפותה לסגל הבכיר במחלקה

ברכות חמות לד''ר הדר רם על קבלת דרגת מרצה והצטרפותה לסגל הבכיר במחלקה