ברכות חמות לד''ר ורדית סרנה-פליישמן על קבלת דרגת מורה ג' והצטרפותה לסגל הבכיר במחלקה

ברכות חמות לד''ר ורדית סרנה-פליישמן על קבלת דרגת מורה ג' והצטרפותה לסגל הבכיר במחלקה