דוקטורנטים

שם דוא"ל מנחה

רונית אליוסף

elyoseph100@gmail.com

פרופ' אהוד בודנר ופרופ' דורון פרידמן

טלי ארנטל

talik2020@gmail.com

פרופ' עמית שרירא

גיא ביגון

guy.bigon@gmail.com

פרופ' אהוד בודנר ופרופ' יעקב הופמן

כרמל בץ

carmelmor@gmail.com

פרופ' עמית שרירא ופרופ' אהוד בודנר

אביב ברין

avbr1@yahoo.com

פרופ' עמית שרירא ופרופ' אהוד בודנר

בן גולדמן

goldman.ben@gmail.com

פרופ' עמית שרירא ופרופ' אהוד בודנר

דניאלה דליות

danidaliyot@gmail.com

פרופ' עמית שרירא

מיכל וולף כהן

michalwolfcohen@gmail.com

פרופ' יעקב הופמן וד"ר שגית שילה לוין

עדי זיו

adi.ziv.az@gmail.com

פרופ' עמית שרירא ופרופ' יעקב הופמן

עמיחי יצחקי

bright7@walla.com

פרופ' אורלי מירון

הלן ישורין

tultulster@gmail.com

פרופ' אורלי מירון וד"ר דרור גולדברג

זהרה כהן

zoharac@mse.gov.il

פרופ' עמית שרירא ופרופ' אהוד בודנר

חן מילנר

chenbaba@walla.co.il

פרופ' עמית שרירא ופרופ' יובל פלגי

אסיל עיראקי מנצור

Asil_aysal@yahoo.com

פרופ' עמית שרירא ופרופ' יעקב הופמן

אסף סוברי

assaf.su@gmail.com

פרופ' אהוד בודנר

אורון סלע

oronsela@gmail.com

פרופ' עמית שרירא

מוריה קרואני

moriaman1@walla.co.il

פרופ' יעקב הופמן וד"ר אפרים גרוסמן