דוקטורנטים

שם דוא"ל מנחה
איל עינת einateyal1@gmail.com פרופ' יעקב הופמן

אליוסף רונית

elyoseph100@gmail.com

פרופ' אהוד בודנר ופרופ' דורון פרידמן

ארד ליהי lihi.cyn@gmail.com פרופ' עמית שרירא

ארנטל טלי

talik2020@gmail.com

פרופ' עמית שרירא

ביגון גיא

guy.bigon@gmail.com

פרופ' אהוד בודנר ופרופ' יעקב הופמן

בן חיים רינת אירינה gerihol@hotmail.com פרופ' אהוד בודנר

בץ כרמל

carmelmor@gmail.com

פרופ' עמית שרירא ופרופ' אהוד בודנר

ברין אביב

avbr1@yahoo.com

פרופ' עמית שרירא ופרופ' אהוד בודנר

גולדמן בן

goldman.ben@gmail.com

פרופ' עמית שרירא ופרופ' אהוד בודנר

דליות דניאלה

danidaliyot@gmail.com

פרופ' עמית שרירא

דצקובסקי משה

moshe.datskovsky@gmail.com

פרופ' עמית שרירא

זיו עדי

adi.ziv.az@gmail.com

פרופ' עמית שרירא ופרופ' יעקב הופמן

יצחקי עמיחי

bright7@walla.com

פרופ' אורלי מירון

ישורין הלן

tultulster@gmail.com

פרופ' אורלי מירון וד"ר דרור גולדברג

כהן זהרה

zoharac@mse.gov.il

פרופ' עמית שרירא ופרופ' אהוד בודנר

מילנר חן

chenbaba@walla.co.il

פרופ' עמית שרירא ופרופ' יובל פלגי

מירוני נאוה nnaavvaa@gmail.com ד"ר גלי ויסברגר

עיראקי מנצור אסיל

Asil_aysal@yahoo.com

פרופ' עמית שרירא ופרופ' יעקב הופמן

סוברי אסף

assaf.su@gmail.com

פרופ' אהוד בודנר

סלע אורון

oronsela@gmail.com

פרופ' עמית שרירא

קנגאלה סאי צ'אראן kanagalasaicharan@gmail.com פרופ' אהוד בודנר

קרואני מוריה

moriaman1@walla.co.il

פרופ' יעקב הופמן וד"ר אפרים גרוסמן

שפיר אירית irit.shafir15@gmail.com פרופ' עמית שרירא