גרונטולוגיה - מגמת טיפול בזקנים

לאור העלייה בתוחלת החיים ובשיעור הזקנים באוכלוסייה מתחזק הצורך לשפר את הרווחה ובריאות הנפש בגיל השלישי. ראינו זאת היטב במגפת הקורונה: זקנים רבים נותרו מנותקים ממשפחותיהם במשך הסגרים וכך נוצרה גם "מגפת הבדידות". המגמה ''טיפול בזקנים'' מספקת לסטודנטים כלים בסיסיים הקשורים לאבחון והתערבויות טיפוליות בדגש על זיקנה. הסטודנטים במגמה לומדים קורסים הנוגעים לפסיכופתולוגיה, טיפול התנהגותי-קוגניטיבי, זיהוי וטיפול התעללות בזיקנה ועוד. בנוסף הסטודנטים מבצעים פרקטיקום מורחב.

התוכנית מוכרת על-ידי איגוד העובדים הסוציאליים כתוכנית המכשירה עובדים/ות סוציאליים/ות למומחיות בתחום הזקנה ולצורך גמול השכלה.

התוכנית מוכרת לצורך גמול השכלה לאחים/ות העובדים/ות במוסדות ובשירותים לזקנים וכן במחלקות בתי חולים בהן רוב המטופלים הם זקנים.

המגמה מקנה לבוגריה תואר שני MA בגרונטולוגיה: מדעי הזקנה במגמת טיפול בזקנים (שם המגמה יופיע בתעודת סיום התואר).

 

הבהרה: הלימודים במגמה אינם מעניקים הסמכה או רישיון לעסוק כמטפלים בתחום.

 

מכסת השעות והסמינריונים

ניתן ללמוד במסלול עם תזה או במסלול ללא תזה.

 

מסלול א' (מסלול עם תזה)

33 נ"ז כמפורט להלן:

קורסי חובה –    27 נ"ז

קורסי בחירה –    2 נ"ז

סמינריון –           4 נ"ז

*פרקטיקום חוץ 5 נ"ז הוא חלק מקורסי החובה

*לפירוט נושאי הקורסים והסמינריון - ראה/י את תוכנית הלימודים בקישור מטה

 

מסלול ב' (מסלול ללא תזה)

41 נ"ז כמפורט להלן:

קורסי חובה -     33 נ"ז

סמינריונים -        8 נ"ז

*פרקטיקום חוץ 5 נ"ז הוא חלק מקורסי החובה

*לפירוט נושאי הקורסים והסמינריונים - ראה/י את תוכנית הלימודים בקישור מטה

 

קורסים אלו לא כוללים את הדרישות לגבי קורסי יהדות, אנגלית וקורסים כלליים.

הסטודנטים בתכנית נדרשים בחובת אנגלית במהלך התואר השני. פטורים מאנגלית יינתנו בהתאם לתקנון היחידה לאנגלית כשפה זרה והבל"מ.

 

תכנית הלימודים במגמת טיפול בזקנים עם תזה תשפ''ד

תכנית הלימודים במגמת טיפול בזקנים ללא תזה תשפ''ד

 

תנאי קבלה

 

  • בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר בתחומים הבאים: בוגרי החוג המשולב למדעי החברה או בשמה החדש: המחלקה למדעי חברה ובריאות, פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, עבודה סוציאלית, קרימינולוגיה, ייעוץ חינוכי, הפרעות בתקשורת, תואר שני בטיפול באומנות.
  • ציון משוקלל בתואר הראשון של 80 לפחות (בכל לימודי התואר הראשון, לבעלי תואר דו-חוגי יעשה ממוצע בין הציון הסופי של שני החוגים).
  • עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר ראשון (על פני מועמדים שנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון).
  • סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות – חייבים להגיש את אישור סיום הלימודים למדור לתואר שני עד סוף חודש דצמבר של שנת הלימודים הראשונה.
  • נקיים ראיון קבלה על מנת להעריך את התאמת המועמדים למגמה.

לימודי השלמה

בעלי תואר ראשון ממקצועות אחרים ידרשו בלימודי השלמה בהתאם לרקע אקדמי ולפי הצורך, בהיקף של עד 14 נ''ז הכוללים לכל הפחות תיאוריות של האישיות ופסיכולוגיה התפתחותית.

 

תנאים נוספים להגשת מועמדות למסלול עם עבודת גמר מחקרית (תזה)

המועמדים למסלול הכולל עבודת תזה מחויבים בציון 85 ומעלה בקורס שנתי 4 נ"ז של סטטיסטיקה ועיבוד נתונים ובקורס שנתי בשיטות מחקר.

הערות:

  1. אם נדרשת השלמת קורסים לצורך הגשת מועמדות, ניתן להשלימם בכל מוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, ובתנאי שהקורסים נלמדו בהיקף השעות הנדרש ובהתאם לקריטריונים המצוינים.
  2. עמידה בדרישות אלה אינה מהווה אישור לקבלת פטור מקורסים הנלמדים בתכנית. קבלת פטור תתבצע בעקבות בחינה של הקורסים שנלמדו אל מול קריטריונים שיקבעו על ידי המחלקה למדעי חברה ובריאות והפקולטה למדעי החיים. ההחלטה תתקבל לאחר בדיקת הסילבוסים של הקורסים שנלמדו ובדיקת גיליון הציונים.
  3. במקרים חריגים תישקל מועמדות של בעלי תואר ראשון בתחומים שצוינו שאינם עומדים בקריטריונים במלואם.
  4. מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה.

 

תהליך ההרשמה

יש להירשם לתכנית ללימודי תואר שני בלימודי זקנה באתר האינטרנט של אוניברסיטת בר אילן ולעקוב אחר ההנחיות.

 

משך הלימודים

משך הלימודים הוא שנתיים. בית הספר ללימודים מתקדמים מאשר במקרים מוצדקים ובהמלצת ראש התכנית והמנחה הארכה לשנת לימודים שלישית וזאת רק לסטודנטים במסלול תזה לצורך השלמת עבודת המחקר ולא לשמיעת קורסים.

 

ידיעת שפות (אנגלית)

חובת אנגלית לתואר שני (פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שיקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה בפרק המבוא).

 

לימודי יהדות

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני – ראה בפרק המבוא.

להלן קישור לתקנון בית הספר ללימודים מתקדמים.

 

לקבלת פרטים נוספים

ניתן לפנות במייל chen.avraham@biu.ac.il