תוכנית דימות רפואי (B.Sc)*

מפגש מתעניינים דימות רפואי

 

מטרת התוכנית

התוכנית הינה חד-חוגי ומשך התוכנית הינו 3 שנים. בתוכנית הלימודים באוניברסיטה נלמדים קורסים כגון: אנטומיה ופיזיולוגיה, פיסיקת קרינה, בטיחות בקרינה, אולטרסאונד כללי ומדעי החיים, רדיותרפיה, רדיולוגיה פולשנית, הדמיה בטומוגרפיה ממוחשבת (CT), הדמיה בתהודה מגנטית גרעינית (MRI).

בבתי החולים מתקיימת הכשרה מעשית. ההכשרה תתקיים בהתאם לתנאים של בתי החולים ודרישותיהם.

 

תנאי קבלה

להלן קישורים רלוונטים:

מועמדים מתאימים יוזמנו לראיון במחלקה והמחלקה תשבץ את המועמד לאחד מבתי הספר לדימות.

מיון המועמדים נעשה על סמך שקלול כל נתוני המועמד, והוא יחסי לכלל המועמדים הנרשמים באותה שנה. המחלקה אינה מבטיחה את קבלת כל הפונים, גם אם הם עומדים בדרישות הסף.

- ועדת הקבלה אינה מתחייבת לדון במועמדים שאינם עומדים בכל תנאי הקבלה. במקרים חריגים וייחודיים תישקל מועמדות של מי שאינם עומדים בכל תנאי הקבלה, בהתאם להחלטת ועדת הקבלה ושיקוליה.

- הדיון במועמדים אלו יתקיים בשלבים מאוחרים של תקופת ההרשמה, לאחר הדיון במועמדים העונים על כל תנאי הקבלה.

- דמי ההרשמה לא יוחזרו, כולל למועמדים שלא התקבלו ללימודים או ביטלו את הרשמתם.

כחלק מהגשת המועמדות, המועמדים ידרשו למלא מספר הצהרות: הצהרת רשת ביטחון והצהרת בריאות.

 

***תנאי מעבר משנה א' לשנה ב': ציון 70 ומעלה בקורס אנטומיה ופיזיולוגיה א'.

תכנית לימודים לשנה"ל תשפ"ד

 

תעסוקה אפשרית-

האפשרות לעיסוק בתחום הדימות הרפואי הינו בכפוף לדרישות משרד הבריאות.

המסיימים לימודיהם יכולים להמשיך ללימודים מתקדמים לאחר ביצוע השלמות נדרשות בהתאם לדרישות המחלקה אליה נרשמו.

 

*הבהרה: הלימוד בתוכנית מקנה לסטודנטים תואר אקדמי בדימות רפואי בלבד. האפשרות לעיסוק בתחום הדימות הרפואי הינה בכפוף לדרישות משרד הבריאות.

*הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.