סדרת הרצאות מחלקתיות בימי מלחמת חרבות ברזל

ד"ר עוז גוטרמן

 

הקלטה של ההרצאה של ד"ר עוז גוטרמן מה29.10.23: https://biu-ac-il.zoom.us/rec/share/zF42o_M0fsXgW3BrmlAwTj-zjmnnG78vqEqibUxdUUKCU29IUTcgqn6XTU_dk0jH.xly8hq6l-B75-Cx-?startTime=1698595400000

 

 

 

ד"ר ענת שטייגמן

הקלטה של ההרצאה של ד"ר ענת שטייגמן מה8.11.23:  https://biu-ac-il.zoom.us/rec/share/8mkyw0K8_apg1yr0UjSyydaxSlONEWzpUWyEEGCkr1-RW8h460CYAaydIZZog_1N.dBp4dO8e9opHGak9?startTime=1699455866000

 

הרצאה של עו"ד אלעד מורג

הקלטה של ההרצאה של עו"ד אלעד מורג מה12.11.23: https://biu-ac-il.zoom.us/rec/share/xWS1deyRO1ClT7qwomC0KxSGvEJE5U0SNIij-umMLjOsdaMugUFAx6hx5I8GRe6R.ZaqVj_sAGoSdx_75?startTime=1699805043000

 

הרצאה של עידית ביטוןהקלטה של ההצאה של גב' עידית ביטון מה19.11.23: https://biu-ac-il.zoom.us/rec/share/0ZtoP1RK8nZwvhNs0R13u7z6fhY4BItne4WszwR2boj1T-D68czOb8skQqpef9M.lXTjqAzdsAn3kwtb?startTime=1700409853000

 

הרצאה של ד"ר יואל פטשניק

הקלטה של ההרצאה של ד"ר יואל פטשניק מה27.11.23: https://youtu.be/TDcpz8_6NL4

תאריך עדכון אחרון : 05/12/2023