התאחדות הסטודנטים מעניקה מלגות לסטודנטים שמתנדבים לסייע בקטיף