אתר הקורסים המתוקשבים

ניתן להבחין בין סוגי הקורסים המוצעים בבר-אילן על פי רמת התקשוב לפי החלוקה הבאה:

  • אתר מלווה קורס – בקורסים אלה התקשוב מהווה העשרה ועיבוי לתהליכי ההוראה בכיתה. האתר עשוי לכלול את כל החומר הטקסטואלי הנלווה לקורס וכן חומרי העשרה כגון איורים ותמונות, קישורים לאתרים ועוד.

  • תקשוב משולב – בקורסים מסוג זה התקשוב הוא חלק בלתי נפרד מהקורס (נגישות לחומרי למידה, הגשת מטלות, קבוצות דיון וכד'), במשולב עם הפעילות ההוראתית בכיתה.

  • תקשוב מלא –התקשוב מחליף את ההוראה הכיתתית וכמעט לא מתקיימים מפגשים פנים אל פנים.

  •  לאתר הקורסים המתוקשבים