Placeholder Image

ד"ר יוסף בן-ציון

טלפון
פקס
03-7384054
דוא"ל
Yossi.Ben-zion@biu.ac.il
משרד
בניין 202 חדר 317
שעות קבלה
בתיאום מראש באמצעות מייל
  קורות חיים

                          השכלה                                             שם האוניברסיטה             שנת קבלת התואר

           תואר ראשון (פיסיקה ומדעי המחשב)                   אוניברסיטת בר אילן                     2006

           תואר שני      (פיסיקה, בהצטיינות יתרה)              אוניברסיטת בר אילן                    2007

           תואר שלישי                                                    אוניברסיטת בר אילן                     2011

  נושא עבודת הדוקטורט: סטוכסטיות וסנכרון במערכות אקולוגיות מרחביות

           שם המנחה:  פרופסור נדב שנרב

  דרגות קודמות באוניברסיטה:

           דרגה                                                  תאריך קבלת הדרגה

           אקדמי בכיר, מורה ג'                                     1.10.2011

           אקדמי זוטר, אסיסטנט ב'                               1.10.2009

           אקדמי זוטר, אסיסטנט                                  1.10.2007

           אקדמי זוטר, עוזר הוראה                              1.10.2005

   

    מלגות ופרסים:

           2015 – מענק הרקטור על הצטיינות בהוראה, אוניברסיטת בר-אילן

           2014 – פרס על הצטיינות בהוראה, אוניברסיטת בר-אילן

           2012 – פרס הרקטור על הצטיינות בהוראה, אוניברסיטת בר-אילן

           2010 – פרס וולף לדוקטורנטים מצטיינים

           2009 – פרס על הצטיינות בהוראה, אוניברסיטת בר-אילן

           2008 – פרס על הצטיינות בהוראה, המחלקה לפיסיקה

           2007 – מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר-אילן

           2007 – פרס על הצטיינות בהוראה, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר-אילן

   

  פרסומים

  תאריך עדכון אחרון : 06/02/2023