ד"ר יוסף בן-ציון

קורות חיים

                        השכלה                                             שם האוניברסיטה             שנת קבלת התואר

         תואר ראשון (פיסיקה ומדעי המחשב)                   אוניברסיטת בר אילן                     2006

         תואר שני      (פיסיקה, בהצטיינות יתרה)              אוניברסיטת בר אילן                    2007

         תואר שלישי                                                    אוניברסיטת בר אילן                     2011

נושא עבודת הדוקטורט: סטוכסטיות וסנכרון במערכות אקולוגיות מרחביות

         שם המנחה:  פרופסור נדב שנרב

דרגות קודמות באוניברסיטה:

         דרגה                                                  תאריך קבלת הדרגה

         אקדמי בכיר, מורה ג'                                     1.10.2011

         אקדמי זוטר, אסיסטנט ב'                               1.10.2009

         אקדמי זוטר, אסיסטנט                                  1.10.2007

         אקדמי זוטר, עוזר הוראה                              1.10.2005

 

  מלגות ופרסים:

         2015 – מענק הרקטור על הצטיינות בהוראה, אוניברסיטת בר-אילן

         2014 – פרס על הצטיינות בהוראה, אוניברסיטת בר-אילן

         2012 – פרס הרקטור על הצטיינות בהוראה, אוניברסיטת בר-אילן

         2010 – פרס וולף לדוקטורנטים מצטיינים

         2009 – פרס על הצטיינות בהוראה, אוניברסיטת בר-אילן

         2008 – פרס על הצטיינות בהוראה, המחלקה לפיסיקה

         2007 – מלגת הנשיא לדוקטורנטים מצטיינים, אוניברסיטת בר-אילן

         2007 – פרס על הצטיינות בהוראה, המחלקה לפיסיקה, אוניברסיטת בר-אילן

 

פירסומים

 

Google Scholar