מדריך דוקטור

ד"ר אורלי תורג'מן גולדשמיט

קורות חיים

אורלי תורג'מן-גולדשמידט.

תאריך לידה: 6/11/1968.

נשואה +4 .

ת"ז: 023875933.

כתובת: סחלב 2 א', נס-ציונה 74202.

Email: turgemo@mail.biu.ac.il.

orlytg@gmail.com

טל' בית: 08-9407615. פלאפון: 0503-738077

פירסומים

תורג'מן-גולדשמידט, אורלי. 2005. "פעילויות מקוונות בקרב נוער מחובר". נוער בישראל 2004

עמ' 75-98. המרכז הבינתחומי לחקר מדיניות ילדים ונוער, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל-אביב.

תורג'מן-גולדשמידט, אורלי. 2005 (בקורת ספר). סוציולוגיה ישראלית כרך ז(!): 197-200. 

Aaron Ben-Zeev Love Online: Emotions on the Internet. Cambridge, UK: Cambridge

University Press. 2004. 289 pages.

Turgeman-Goldschmidt, Orly and Leonard Weller. (2000). “”Talking Emotions”:

Gender Differences in a Variety of Conversational Contexts”. Symbolic Interaction 23(2): 117-134.

Turgeman-Goldschmidt, Orly (2005). “Hackers' Accounts: Hacking as a Social

Entertainment”. Social Science Computer Review, 23(1), 8-23.

Turgeman-Goldschmidt, Orly (2008). Meanings that Hackers Assign to Their Being a Hacker. International Journal of Cyber Criminology 2 (2) 382–396.

Turgeman-Goldschmidt, Orly (2009) "The Rhetoric of Hackers' Neetralizations.In (F. Schmalaeger & M. Pittaro (Eds.), Crimes of the.Internet Internet  (pp. 317-335). New Jersey: Pearson Prentice Hall.

Turgeman-Goldschmidt, Orly (2011). "Identity Construction Among Hackers." In K. Jhaishankar (Ed.) Cyber Criminology: Exploring Internet Crime and Criminal Behavior (pp. 31-51).. Florida: CRC Press, Taylor and Francis.
Turgeman-Goldschmidt, Orly (2011). “Between Hackers and White-Collar

Offenders”.In T. J. Holt, & B. Schell (Eds.), Corporate Hacking and Technology-Driven Crime: Social Dynamics and Implications (pp. 18-37). Hershey, PA: Information Science Reference. 

השתתפות בכנסים מדעיים:

לאונרד, וולר ואורלי תורג'מן גולדשמידט (1996).  "הבדלים בין המינים בסגנון שפה". המאמר  

        הוצג בכנס של האגודה הסוציולוגית הישראלית

תורג'מן-גולדשמידט, אורלי ואפרים תבורי (1997). "יחסי הנישואין והתמיכה של בני זוג

סטודנטים המצויים בפערי סטטוס". המאמר הוצג בכנס של האגודה הסוציולוגית הישראלית.

Turgeman-Goldschmidt, Orly (1999). “Demo Scene Party in Israel: Collusion of

Creativity or Criminality?”. Presented at the American Society of Criminology – ASC Meeting, Toronto.

תורג'מן-גולדשמידט, אורלי (2001). "האקרים ביחד או לבד: מי אלו האנשים?". המאמר הוצג

בכנס של האגודה הסוציולוגית הישראלית.

Turgeman-Goldschmidt, Orly. (2001). “The Rhetoric of Hackers’ Justification”.

Presented at the American Society of Criminology – ASC Meeting, Atlanta.

תורג'מן-גולדשמידט, אורלי (2002). "רטוריקת ההצדקות של ההאקרים: הצדקות חיצוניות מול הצדקות פנימיות". המאמר הוצג בכנס של האגודה הסוציולוגית הישראלית.

Turgeman-Goldschmidt, Orly. (2002). “Between Hackers and White-Collar

Criminals”. Paper presented at the American Society of Criminology –

ASC Meeting, Chicago.

 

קורסים

מבוא לסוציולוגיה..קורס חובה בשנה א.

ניהול משטבי אנוש בעידן הדיגיטלי. סמינר מחקר עיוני בשנה ג. 

 

תחומי מחקר

1. תרבות דיגיטלית.

2. סטייה.

3. מגדר.