מ"מרכז רוחני" לגוף פיננסי: חקר מקרה היסטורי של בנק המזרחי בין השנים 1925-1923

סטודנט/ית
יצחקי עמיחי
שנה
2018
תואר
maeq
תקציר

עבודת שוות ערך

תאריך עדכון אחרון : 14/01/2019