תפקידם של מורכבות רגשית, גמישות פסיכולוגית וקוגניציות מחלה בהתמודדות עם כאב פיזיולוגי כרוני: מודל אינטגרטיבי