הקשרים בין תפיסות בנוגע לעתיד, יחסים חברתיים ובריאות נפשית וגופנית בקרב זקנים