אופטימיזציה מתמטית של מנגנונים לקבלת החלטה בקהילות מקוונות יצרניות