השפעת הדדיות של תפיסות סובייקטיביות של גיל, אישיות ובריאות נפשית בקרב זקנים הנמצאים בתהליך של התדרדרות פיזית וקוגניטיבית משמעותית