עבודות תזה ודיסרטציות

שנה סטודנט/ית מנחה
2023 השילוב בין תפיסות הזיקנה של מטופלים ושל המטפלים העיקריים הלא פורמליים ותוצאות תפקודיות בשיקום בית לאחר שברים MA שפיר אירית פרופ' עמית שרירא
2023 משמעות הקשר והיחסים של זקנים (בני 65+) עם בני משפחתם בתקופת משבר הקורונה, מנקודת מבטם של הזקנים MA קנדלר דקלה פרופ' יעקב הופמן, ד"ר אהובה אבן זוהר
2023 צמיחה פוסט-טראומטית בעקבות השואה והעברתה הבין-דורית לילדי ולנכדי הניצולים MA טלקר דפנה פרופ' עמית שרירא
2022 דתיוּת ופיקוח על הילודה: אמצעי מניעה והלכה בקרב נשים דתיות בישראל 2017 PhD יפרח יהודה פרופ' אורלי ק' מירון, ד"ר דבורה שרדני, פרופ' שמחה יגל
2022 הקשר בין תפיסות זיקנה ושביעות רצון מהאשפוז ובין הצלחת שיקום משברים ושבץ MA משה דצקובסקי פרופ' עמית שרירא
2022 הקשר בין תפיסות זקנה של מטופלים עם שברים אוסטאופורוטיים ובין תפיסות גילנות בצוות המטפל לבין שיפור תפקודי במחלקות שיקום MA שיפמילר תהילה חנה פרופ' עמית שרירא
2022 השפעת תרגול מיינדפולנס על דיווח עצמי של מדדי בריאות, אספקטים של חולי ומחלה, אצל זקנים בישראל MA חן שירה יסמין פרופ' יעקב הופמן
2022 תיאוריית המיינד כמתווכת בקשר בין תפיסות הזדקנות לבין בריאות בקרב האוכלוסייה הזקנה: מחקר יומנים MA סויסה אוראל פרופ' עמית שרירא
2022 תרומתם של גיל סובייקטיבי ורווחה נפשית סובייקטיבית לתפיסות הזדקנות והיבטים של בריאות נפשית בקרב חולי טרשת נפוצה PhD שרגאי סיון פרופ' אהוד בודנר
2021 אופטימיזציה מתמטית של מנגנונים לקבלת החלטה בקהילות מקוונות יצרניות PhD מן מיכאל פרופ' אהוד בודנר, פרופ' יואל גוטרמן
2021 חווית הטיפול של אחיות ואחים בטיפול קוראטיבי בקשישים בעלי פגיעה קוגניטיבית MA ביר יאיר ד"ר דוד רייר
2020 הקשר בין אובדן הורים בשואה לתסמינים פוסט-טראומטיים, דפוסי התקשרות, עמדות לגבי הזדקנות ותחושת עומס בטיפול בקרב ניצולים וילדיהם PhD מייטליס רות פרופ' עמית שרירא
2020 כיצד חווים עדי מדינה את תהליך חציית הקווים, מהיות חברים בארגון פשיעה, ע דלמתן עדות כנגדו? PhD בן- משה חסדאי קרן פרופ' אהוד בודנר
2020 מצוקה פסיכולוגית ופיזית, תחושת רווחה, אינטגרציה ויכולת לסלוח בקרב ניצולי שואה וילדיהם PhD פרוסקורוב אנה פרופ' עמית שרירא
2020 על החיים ועל המוות: מצוקה פסיכולוגית ודיכאון בתקופת הזקנה בראי תיאוריית ניהול האימה PhD הבר יעלה פרופ' אהוד בודנר
2019 'הורות' או 'אל-הורות'- זו השאלה: תפיסות של אימהות יחידניות מבחירה, הורים חד מיניים, הורים הטרוסקסואלים ויחידים אל-הוריים- לגבי הורות והשפעותיהן על שביעות רצונם מהחיים PhD וייס- שדה עדן ד"ר רינה שחר, פרופ' אורלי ק' מירון
2019 הקשרים בין תפיסות בנוגע לעתיד, יחסים חברתיים ובריאות נפשית וגופנית בקרב זקנים PhD הלפרין מיכל פרופ' אהוד בודנר, פרופ' עמית שרירא
2018 השפעת הדדיות של תפיסות סובייקטיביות של גיל, אישיות ובריאות נפשית בקרב זקנים הנמצאים בתהליך של התדרדרות פיזית וקוגניטיבית משמעותית PhD פטשניק יואל פרופ' עמית שרירא, פרופ' יעקב הופמן
2018 מ"מרכז רוחני" לגוף פיננסי: חקר מקרה היסטורי של בנק המזרחי בין השנים 1925-1923 maeq יצחקי עמיחי פרופ' אורלי ק' מירון
2018 מתוך החשיכה: משמעות מעשה היצירה עבור אמנים שורדי שואה PhD דיאמונד- בן סימון שירה פרופ' עמית שרירא, פרופ' נתי רונאל
2018 תהליכים שעוברים עדי מדינה מארגוני פשיעה כשהם חוצים את הקווים maeq חיסדאי- בן משה קרן פרופ' אהוד בודנר
2018 תפקידם של מורכבות רגשית, גמישות פסיכולוגית וקוגניציות מחלה בהתמודדות עם כאב פיזיולוגי כרוני: מודל אינטגרטיבי PhD גולדברט אנה פרופ' אהוד בודנר, פרופ' עמית שרירא
2017 העברה בין דורית של טראומה ועמידות בקרב שלושה דורות במשפחות ניצולי שואה: מודל אינטגרטיבי PhD רובינשטיין תום פרופ' עמית שרירא, ד"ר יובל פלגי
2017 הקשר בין סיבות סוביקטיביות של גיל ושל מוות לבין דיכאון בתקופת הזיקנה: תפקידם של משאבים אישיותיים maeq הבר יעלה פרופ' אהוד בודנר, ד"ר יואב ברגמן
2017 פניה בעברית אל פרטים בתוך קבוצה בלשון בגוף שני רבים: כרוניקה קוגניטיבית - חברתית של השתמעות שגויה PhD יוכטמן אורדית פרופ' אורלי ק' מירון, פרופ' יובל וולף